”90 procent av vår matkrona borde vara producerad i landet”

Den 28 – 29 november finns LRF:s nye hållbarhetsexpert Jens Berggren med oss på Bondebåten för att berätta om arbetet med LRF:s nya klimat- och hållbarhets-strategi. Vi låter honom värma upp här genom att svara på några kniviga frågor kopplade till klimatutmaningen.

Vilken av alla frågor som du har börjat jobba med på LRF är svårast?

– Hållbarhet kräver att man håller alla tankar i huvudet samtidigt och klarar av att se helheten. Det är svårt att kalla det en fråga, men den största utmaningen är att få helheten att funka på bästa sätt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Hur hög borde andelen svensk mat på våra tallrikar vara?

– All mat på våra tallrikar borde vara av hög kvalitet och producerad på ett förstklassigt sätt, idag betyder det nästan alltid att den är svensk. Vissa produkter har man, än så länge, bättre förutsättningar att producera på andra platser, t.ex. kaffe. Ca 90 % av vår matkrona borde vara producerad i landet. Samtidigt borde export av våra hållbara råvaror ersätta annan produktion, så totalt sett borde vi på sikt producera långt mer mat än idag för att bidra till den globala försörjningen.

Gällande markanvändning, vad bör Sverige jobba med för att bli ännu bättre på att binda utsläppen av koldioxid?

– Det bästa vi kan göra är att producera produkter som kan ersätta ohållbara bränslen, material och mat. Så länge det pumpas upp fossil olja och urskogar huggs ner för odling är det bättre, ur klimatsynpunkt, att vi levererar sätt att ersätta detta. I många fall, t.ex. om en betongbalk ersätts av trä, innebär det att det ohållbara inte behöver produceras. Det vill säga att kolet som bundits in i trät kommer till nytta samtidigt som det lagras och att det skapas nytt utrymme i skogen för att binda in ännu mer koldioxid utan att det lagret mättas. En ökning av mullhalten verkar i många fall kunna göra under för bördigheten vilket är ett väldigt gott skäl att binda kol i mark, men för klimatets skull kan vi än så länge bidra mer till utsläppsminskning på andra sätt.